शुक्ल यजुर्वेदी महाराष्ट्रीय ब्राह्मण मध्यवर्ती मंडळ पुणे
संचालित
कात्यायनी वधू – वर केंद्र, आणि स्वाती वधू – वर केंद्र
यांच्या संयुक्त विद्यमाने
घटस्फोटित वधू – वर मेळावा
वर्गणी रु. २००/ –
दिनांक – २ जुन २०१९ वेळ – दुपारी २ .०० ते ५००
स्थळ – ५५५, नारायण पेठ , नारायण चेम्बर्स , पुणे – ४११०३०
संपर्क – संस्था – (०२०) २४४५८०७५ (१ते ६)
सौ. भावे – ९७६७५२२६०१. सौ स्वाती – ९७६३७६२३४८,

शुक्ल यजुर्वेदी महाराष्ट्रीय ब्राह्मण मध्यवर्ती मंडळ पुणे
संचालित
कात्यायनी वधू – वर केंद्र, स्वाती वधू – वर केंद्र आणि लायन्स क्लब ऑफ पुणे सुप्रीम ला. सुनीता कुलकर्णी
(शुभविवाह केंद्र)
यांच्या संयुक्त विद्यमाने
ब्राह्मण अंध, अपंग, कर्णबधिर, मूकबधिर, पांढरे डाग, व्यंग साठी वधू – वर मेळावा आयोजित केला आहे.
प्रवेश विनामूल्य
(नाममात्र रु. १००/- यामध्ये अंक, चहा नाश्ता)
दिनांक – २३ जुन २०१९ , वेळ – २ ते ५.
स्थळ : – शांतिभूवन कार्यालय, शुक्रवार पेठ, पुणे
संपर्क – संस्था – (०२०) २४४५८०७५ (१ते ६)
सौ. भावे – ९७६७५२२६०१. सौ स्वाती – ९७६३७६२३४८, सौ. कुलकर्णी – ९८८११९७०५१

 

 

 

संस्थेचे पत्रक Download करा